Sociální pojištění OSVČ

  • Sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 14,6 % ze zisku.
  • Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí do podání přehledu příjmů za rok 2015:
    • při hlavní činnosti 1 943 Kč, po podání přehledu 1 972 Kč
    • při vedlejší činnosti 778 Kč, po podání přehledu 789 Kč. Pokud příjmy za rok 2015 nepřekročily 63 685 Kč, nemusí se sociální pojištění hradit vůbec.
  • Přehled příjmů se České správě sociální zabezpečení odvezdává do 30-ti dnů od termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, nejdéle tedy do konce dubna.

Kalkulačka

Zadejte zisk nebo (v případě, že využíváte výdajové paušály) příjmy za rok 2015

 Kč
Sazba výdajového paušálu

Provozujete hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Platby v roce 2015

Zadejte výši měsíčních záloh nebo celkovou sumu zaplacenou na sociální pojištění

ObdobíMěsíční záloha
leden –
poté do konce roku

Předvyplněny jsou hodnoty minimálních záloh na sociální pojištění.

Celkem zaplaceno za rok 2015:
Živnost byla v roce 2015 provozována měsíců.
Výše SP za rok 2015
Zaplaceno na zálohách
Nedoplatek
Nová výše záloh *

* Nová výše záloh se poprvé platí za měsíc, ve kterém byl podán přehled příjmů za minulý rok.

Sociální pojištění OSVČ

Sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 29,2 % z vyměřovacího základu, který činí polovinu zisku. Na rozdíl od zdravotního je sociální pojištění zastropováno – maximální vyměřovací základ je stanoven čáskou 1 277 328 Kč za rok 2015, pro rok 2016 bude 1 296 288 Kč. Sociální pojištění živnostníků tedy činí 14,6 % ze zisku.

V případě, že živnost představuje hlavní činnost, je OSVČ povinna hradit alespoň minimální měsíční zálohy, které jsou pro rok 2016 stanoveny na 1972 Kč. Nová výše záloh se začíná platit po podání přehledu příjmů České správě sociálního zabezpečení, které je nutno odevzdat do 30-ti dní od termínu pro podání přiznání k dani z příjmů – tedy v nejzašším termínu do konce dubna. To platí i v případě, že OSVČ hradí minimální zálohy – nemusí tedy, na rozdíl od zdravotního pojištění, platit vyšší částku už od ledna.

Pokud se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, kdy je OSVČ zároveň zaměstnancem, studentem, důchodcem atp. a kdy za ni tedy sociální pojištění hradí zaměstnavatel či stát, jsou minimální zálohy pro rok 2016 stanoveny částkou 789 Kč. Při vedlejší činnosti se však sociální pojištění platí pouze v případě, že zisk za uplynulý rok překročil 63 685 Kč (2015; pro rok 2016 stanovena hranice 64 813 Kč). Podud OSVČ s vedlejší činností začíná, neplatí zpočátku na sociální pojištění nic, to se změní pouze v případě, když její roční zisk překročí stanovenou hranici.

Zálohy na sociální pojištění jsou splatné mizi 1. a 20. dnem následujícího měsíce.

Související odkazy

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web »Vypočítej to« využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace

Nemáte rádi reklamy? My také ne, ale příjmy z reklamy umožňují provoz našich internetových stránek a bezplatné poskytování služeb našim návštěvníkům. Zvažte prosím, zda nezrušíte blokování reklam na tomto webu. Děkujeme.