Vypočítej to

Obsah a obvod rovnoběžníku

Rovnoběžník (nebo též kosodélník) je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné a nesvírají pravý úhel. Úhlopříčky se navzájem půlí, ale nejsou stejně dlouhé a vzájemně kolmé. Jejich délku lze určit pomocí Kosínové věty z trojúhelníku a, b, u1,2. Výšky jsou kolmé vzdálenosti mezi dvěma protilehlými stranami, jejich délku je možno určit pomocí funkce sinus z pravoúhlých trojúhelníků, které společně se stranami rovnoběžníku tvoří. Obsah rovnoběžníku je roven obsahu obdélníku, jehož strany mají délku a a va nebo b a vb.

Nákres a vzorce

Rovnoběžník Obsah a obvod rovnoběžníku

a,b – strany, u1,2 – úhlopříčky, va – výška na stranu a, vb – výška na stranu b

Kalkulačka

Zadejte 3 hodnoty

a =
b =
u1 =
u2 =
α1 =
α2 =
Zaokrouhlit na desetinná místa.
obsah S =
obvod o =

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
vypocitejto@vypocitejto.cz
Provozuje Adam Kašpárek od roku 2013.
info  pl  ru  sk  TOPlisttop