Naši mobilní aplikaci »Vypočítej to« si můžete zdarma stáhnout na Google Play.

Zlomky

a
b
a – čitatel
b – jmenovatel
a/b = a:b; b ≠ 0

Jmenovatel zlomku se nesmí rovnat nule (b ≠ 0), protože dělení nulou není v oboru reálných čísel definováno.

Ekvivalentních zlomků je nekonečně mnoho, takový, který již nelze dále krátit (jediným společným dělitelem čitatele a jmenovatele je číslo jedna) se nazývá zlomek v základním tvaru:

1/2 = 2/4 = 3/6 ...

Na stránce naleznete vzorce a kalkulačky pro početní operace se zlomky.

Kalkulačky

Převod zlomku do základního tvaru

Zadejte zlomek

Největší společný dělitel:

Základní tvar zlomku:

Sčítání zlomků

Sčítání zlomků

Zadejte zlomky

+

Součet:

Odčítání zlomků

Odčítání zlomků

Zadejte zlomky

Rozdíl:

Násobení zlomků

Násobení zlomků

V případě násobení je možné výrazy krátit nejen v rámci jednoho zlomku, ale i křížem v obou zlomcích – tedy čitatel prvního zlomku se jmenovatelem zlomku druhého (a obráceně), jak je znázorněno na následujícím příkladu:

Násobení zlomků – krácení křížem

Zadejte zlomky

·

Součin:

Dělení zlomků

. Dělení zlomků

Zadejte zlomky

:

Podíl:

Porovnání zlomků

Zadejte zlomky

;

Výpočet:

Usměrnění zlomku

Usměrnění zlomku je úprava, která odstraní z jeho jmenovatele odmocninu. Spočívá v násobení upravovaného zlomku jiným zlomkem, který má shodný čitatel a jmenovatel – tedy se rovná jedné.

Usměrnění zlomku
Usměrnění zlomku

Související odkazy

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web »Vypočítej to« využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace