menu
Vypočítej to

Spotřeba elektřiny

Kalkulačka

Zadejte příkon nebo spotřebu elektrické energie

Zadejte cenu, za kterou odebíráte 1 kWh/MWh elektrické energie.

počítat s průměrnou cenou (10 000 Kč/MWh)

Kolik hodin denně nebo týdně je spotřebič zapnutý?

 hodin   minut 

Průměrná spotřeba a cena elektřiny

Období Spotřeba
(kWh)
Cena
(Kč)
hodina*
den
měsíc
rok

* v nepřetržitém chodu

Uživatelské hodnocení

4,7/5 (196×)