☰ menu
Vypočítej to

Obsah a obvod mnohoúhelníku

mnohoúhelník

mnohoúhelník ko kv ro rv A B C D E F G H a a a a a a a a S'
astrana
kokružnice opsaná
kvkružnice vepsaná
ropoloměr (kružnice opsaná)
rvpoloměr (kružnice vepsaná)
S'střed

Kalkulačka

Zvolte jednotky

Zadejte počet stran

počet stran

n =

Zadejte 1 hodnotu

strana

a =

kružnice opsaná (poloměr)

ro =

kružnice vepsaná (poloměr)

rv =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrouhlit na desetinné místo

Postup výpočtu

Vzorce

mnohoúhelník

npočet stran
obsah
$$ S = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} $$
obvod
$$ o = n \cdot a $$
kružnice opsaná (poloměr)
$$ r_o = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} $$
kružnice vepsaná (poloměr)
$$ r_v = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} $$

Uživatelské hodnocení

4,4/5 (95×)

X