☰ menu
Vypočítej to

Množiny

Množinové vztahy a operace

Přehled

zápisvýznam
x \in Ax je prvkem množiny A
x \notin Ax není prvkem množiny A
B \subset AMnožina B je podmnožinou množiny A
B'_ADoplněk množiny B v množině A
A = BRovnost množin
A \cap BPrůnik množin
A \cup BSjednocení množin
A \setminus BRozdíl množin

Podmnožina

• zápis: B \subset A

Množina B je podmnožinou množiny A, pokud každý prvek B je zároveň prvkem A.

Podmnožina

Obr. 1: Podmnožina B množiny A

Doplněk množiny

• zápis: B'_A

Pokud je B podmnožinou množiny A, tvoří doplněk množiny B v množině A všechny prvky A, které nepatří do B.

Doplněk množiny

Obr. 2: Doplněk množiny B v množině A (vyznačen šrafováním)

Rovnost množin

• zápis: A = B

Množiny A a B se rovnají, pokud každý prvek B je prvkem A a zároveň je každý prvek A prvkem B.

Rovnost množin

Obr. 3: Rovnost množin A a B

Průnik množin

• zápis: A \cap B

Průnik množin A a B je množina všech prvků, které patří zároveň do obou množin.

Průnik množin

Obr. 4: Průnik množin A a B (vyznačen šrafováním)

Sjednocení množin

• zápis: A \cup B

Sjednocení množin A a B je množina všech prvků, které patří alespoň do jedné z těchto množin.

Sjednocení množin

Obr. 5: Sjednocení množin A a B (vyznačeno šrafováním)

Rozdíl množin

• zápis: A \setminus B

Rozdíl množin A a B je množina všech prvků A, které nejsou zároveň prvky B.

Rozdíl množin

Obr. 6: Rozdíl množin A a B (vyznačen šrafováním)

Rozdíl množin

Obr. 7: Rozdíl množin B a A (vyznačen šrafováním)

Určení množiny

Graficky se množinové vztahy a operace pro větší přehednost znázorňují pomocí Vennových diagramů. Na obr. 8 je takto zobrazena základní množina U tvořená všemi přirozenými (tj. kladnými celými) čísly menšími než 10. Množina U obsahuje dvě podmnožiny A, B a je tak rozdělena na čtyři pole I, II, III, IV:

Vennův diagram

Obr. 8: Vennův diagram podmnožin A a B základní množiny U

Množiny zobrazené na obr. 8 můžeme určit jako:

• výčet všech jejich prvků:

Určení množin výčtem prvků

• uvedení charakteristických vlastností prvků:

Určení množin charakteristickými vlastnostmi prvků

Výše uvedené charakteristické vlastnosti prvků jednotlivých množin znamenají, že:

Některé množiny reálných čísel můžeme rovněž určit pomocí intervalů.

Množinové vztahy a operace na obr. 8

Množinové vstahy a operace na obr. 8

Uživatelské hodnocení

4,3/5 (22×)

X