☰ menu
Vypočítej to

Obsah a obvod pravoúhlého trojúhelníku

pravoúhlý trojúhelník

pravoúhlý trojúhelník A B C a b c vc cb ca α β
a, bodvěsny svírající pravý úhel
cpřepona
vcvýška na stranu c
α, βúhel

Kalkulačka

Zvolte jednotky

Zadejte 2 hodnoty

odvěsna

a =

odvěsna

b =

přepona

c =

úhel

α =

úhel

β =

výška na stranu c

vc =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrouhlit na desetinné místo

Postup výpočtu

Vzorce

pravoúhlý trojúhelník

obsah
$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c v_c}{2} $$
obvod
$$ o = a + b + c $$
Pythagorova věta
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
výška na stranu c
$$ v_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
úhel
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
goniometrické funkce
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ v_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Uživatelské hodnocení

4,2/5 (432×)

X