Obsah a obvod pravoúhlého trojúhelníku

Kalkulačka Vzorce
  • Pravoúhlý trojúhelník tvoří na sebe kolmé odvěsny a přepona – nejdelší strana.
  • Součet úhlů v trojúhelníku je 180°, platí: α + β = 90°.
  • Délky stran lze určit pomocí Pythagorovy věty, velikosti úhlů pomocí goniometrických funkcí.
pravoúhlý trojúhelník A B C a b c vc
a, bodvěsny svírající pravý úhel
cpřepona
vcvýška na stranu c
α, βúhel

Kalkulačka

Zvolte jednotky

Zadejte 2 hodnoty

odvěsna

a =

odvěsna

b =

přepona

c =

výška na stranu c

vc =

úhel

α =

úhel

β =

obsah

S =

obvod

o =

Zaokrouhlit na   desetinné místo

Postup výpočtu

Vzorce

pravoúhlý trojúhelník A B C a b c vc cb ca

obsah

$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c v_c}{2} $$

obvod

$$ o = a + b + c $$

Pythagorova věta

$$ c^2 = a^2 + b^2 $$

výška na stranu c

$$ v_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$

goniometrické funkce

$$ \begin{aligned} & \sin\alpha = \frac{a}{c} \\ \\ & \cos\alpha = \frac{b}{c} \\ \\ & \tan\alpha = \frac{a}{b} \\ \\ & \cot\alpha = \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} & a^2 = c \cdot c_a \\ \\ & b^2 = c \cdot c_b \\ \\ & v_c^2 = c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Hodnocení webu

Hodnocení: 4,3
Počet hlasů: 211

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web „Vypočítej to“ využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace