☰ menu
Vypočítej to

Obsah a obvod pětiúhelníku

pětiúhelník

pětiúhelník ko kv ro rv 108° 36° A B C D E a a a a a S'
astrana
kokružnice opsaná
kvkružnice vepsaná
ropoloměr (kružnice opsaná)
rvpoloměr (kružnice vepsaná)
S'střed

Kalkulačka

Zvolte jednotky

Zadejte 1 hodnotu

strana

a =

kružnice opsaná (poloměr)

ro =

kružnice vepsaná (poloměr)

rv =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrouhlit na desetinné místo

Postup výpočtu

Vzorce

pětiúhelník

obsah
$$ S = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
obvod
$$ o = 5 \cdot a $$
kružnice opsaná (poloměr)
$$ r_o = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
kružnice vepsaná (poloměr)
$$ r_v = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Uživatelské hodnocení

3,9/5 (60×)

X