☰ menu
Vypočítej to

Zdravotní pojištění OSVČ

Kalkulačka 2023/2024

Využíváte výdajové paušály?

Zvolte výši výdajového paušálu

Zadejte příjmy za rok 2023

Živnost byla v roce 2023 provozována

měsíců

Provozoval/a jste v roce 2023 hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Platil/a jste po celý rok 2023 minimální výši zálohy 2 722 Kč?

Aktualizováno: 3. 1. 2024

Zdravotní pojištění OSVČ

Zdravotní pojištění osob zamostatně výdělečně činných činí 13,5 % z vyměřovacího základu, který představuje polovinu zisku. Jde tedy o 6,75 % ze zisku.

V případě, že je živnost hlavní činností, je OSVČ povinna hradit alespoň minimální pojistné, které od 1. ledna 2024 činí 2 968 Kč měsíčně. Pokud živnostník začníná podnikat, musí od začátku platit tuto minimální zálohu až do doby, kdy podá své zdravotní pojišťovně přehled příjmů za uplynulý rok, ze kterého se vypočítá výše záloh nových.

Přehled příjmů se podává do 30-ti dnů od podání přiznání k dani z příjmů, v nejzašším termínu tedy na konci dubna. Nová výše záloh se platí poprvé za měsíc, ve kterém byl přehled příjmů podán. Živnostník ale nikdy nemůže platit méně, než je výše minimálních záloh – k jejímu zvýšení dochází vždy k novému roku. Pokud tedy OSVČ platí minimální zálohy nebo se po novém roce jeho vypočtené zálohy ocitnou pod hranicí nových minimálních záloh, musí vyšší pojistné platit již za leden!

V případě živnosti vedlejší, kdy je OSVČ zároveň zaměstnancem, důchodcem, studentem atp. a kdy za ni tedy zdravotní pojištění hradí jiná instituce, pojistné hrazené OSVČ samou činí 6,75 % ze zisku bez ohledu na minimální zálohy. Začíná-li OSVČ s podnikáním, jako vedlejší činností, neplatí zpočátku – až do podání přehledu příjmů – zálohy žádné.

Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do osmého dne následujícího měsíce. Po podání přehledu příjmů je případný nedoplatek OSVČ povinna uhradit do osmi dnů, na vrácení případného přeplatku má pojišťovna dní třicet.

Související odkazy

Uživatelské hodnocení

3,8/5 (41×)

X