Zdravotní pojištění OSVČ 2020/2021

 • Zdravotní pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 6,75 % ze zisku.
 • Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění (při hlavní činnosti) činí od:
  oddo
  1. 1. 202131. 12. 20212 393
  1. 1. 202031. 12. 20202 352
  a je splatná do osmého dne následujícího měsíce (tzn., že záloha za leden je splatná do 8. února atd.).
 • Přehled příjmů za minulý rok je nutno zdravotní pojišťovně podat do konce dubna.
 • Vzhledem k pandemii koronaviru bylo roku 2020 plošně odpuštěno zdravotní pojištění ve výši šesti minimálních záloh (za březen až srpen), tj. 14 112 Kč.

Kalkulačka

Využíváte výdajové paušály?

Zvolte výši výdajového paušálu

Zadejte příjmy za rok 2020

Zadejte zisk za rok 2020

Živnost byla v roce 2020 provozována

měsíců

Provozoval/a jste živnost v následujících měsících roku 2020?

měsícANONE
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen

Provozoval/a jste v roce 2020 hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Kolik měsíců jste v roce 2020 vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší?

měsíců

Provozoval/a jste hlavní činnost v těchto měsících roku 2020?

měsícANONE
leden
únor
září
říjen
listopad
prosinec

V roce 2021 budete vykonávat činnost:

Platil/a jste v roce 2020 pouze minimální výši zálohy 2 352 Kč?

V případě, že zvolíte možnost „ano“, se počítá, že jste v době osvobození od povinnosti platby minimálních záloh mezi březnem a srpnem roku 2020 neplatil/a zálohy žádné.

Kolik jste zaplatil/a na zálohách na zdravotní pojištění roku 2020?

Zadejte výši měsíčních záloh nebo celkovou sumu zaplacenou za rok

Měsíční zálohy

obdobíměsíční záloha
od počátku roku do
od března do srpna
poté do konce roku

Celkek zaplaceno za rok 2020

Zdravotní pojištění 2020

Výše ZP za rok 2020
Zaplaceno na zálohách
Nedoplatek
Nová výše záloh

Nová výše záloh se poprvé platí za měsíc, ve kterém byl podán zdravotní pojišťovně přehled příjmů za minulý rok. Pokud jsou však stávající „dobíhající“ zálohy z loňska nižší než nové minimální zálohy 2 393 Kč (od 1. 1. 2021), je OSVČ povinna zvýšit své platby na novou minimální hranici již za měsíc leden.

Aktualizováno: 19. 1. 2021

Hodnocení webu

Hodnocení: 4,1
Počet hlasů: 22

Zdravotní pojištění OSVČ

Zdravotní pojištění osob zamostatně výdělečně činných činí 13,5 % z vyměřovacího základu, který představuje polovinu zisku. Jde tedy o 6,75 % ze zisku.

V případě, že je živnost hlavní činností, je OSVČ povinna hradit alespoň minimální pojistné, které od 1. ledna 2021 činí 2 393 Kč měsíčně. Pokud živnostník začníná podnikat, musí od začátku platit tuto minimální zálohu až do doby, kdy podá své zdravotní pojišťovně přehled příjmů za uplynulý rok, ze kterého se vypočítá výše záloh nových.

Přehled příjmů se podává do 30-ti dnů od podání přiznání k dani z příjmů, v nejzašším termínu tedy na konci dubna. Nová výše záloh se platí poprvé za měsíc, ve kterém byl přehled příjmů podán. Živnostník ale nikdy nemůže platit méně, než je výše minimálních záloh – k jejímu zvýšení dochází vždy k novému roku. Pokud tedy OSVČ platí minimální zálohy nebo se po novém roce jeho vypočtené zálohy ocitnou pod hranicí nových minimálních záloh, musí vyšší pojistné platit již za leden!

V případě živnosti vedlejší, kdy je OSVČ zároveň zaměstnancem, důchodcem, studentem atp. a kdy za ni tedy zdravotní pojištění hradí jiná instituce, pojistné hrazené OSVČ samou činí 6,75 % ze zisku bez ohledu na minimální zálohy. Začíná-li OSVČ s podnikáním jako vedlejší činností, neplatí zpočátku – až do podání přehledu příjmů – zálohy žádné.

Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do osmého dne následujícího měsíce. Po podání přehledu příjmů je případný nedoplatek OSVČ povinna uhradit do osmi dnů, na vrácení případného přeplatku má pojišťovna dní třicet.

Související odkazy

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web „Vypočítej to“ využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace