Zdravotní pojištění OSVČ 2021/2022

 • Zdravotní pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 6,75 % ze zisku.
 • Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění (při hlavní činnosti) činí od:
  oddo
  1. 1. 202231. 12. 20222 627
  1. 1. 202131. 12. 20212 393
  a je splatná do osmého dne následujícího měsíce (tzn., že záloha za leden je splatná do 8. února atd.).
 • Přehled příjmů za minulý rok je nutno zdravotní pojišťovně podat do konce dubna.

Kalkulačka

Využíváte výdajové paušály?

Zvolte výši výdajového paušálu

Zadejte příjmy za rok 2021

Zadejte zisk za rok 2021

Živnost byla v roce 2021 provozována

měsíců

Provozoval/a jste v roce 2021 hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Kolik měsíců jste v roce 2021 vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší?

měsíců

V roce 2022 budete vykonávat činnost:

Platil/a jste po celý rok 2021 minimální výši zálohy 2 393 Kč?

Kolik jste zaplatil/a na zálohách na zdravotní pojištění roku 2021?

Zadejte výši měsíčních záloh nebo celkovou sumu zaplacenou za rok

Měsíční zálohy

obdobíměsíční záloha
od počátku roku do
poté do konce roku

Celkek zaplaceno za rok 2021

Zdravotní pojištění 2021

Výše ZP za rok 2021
Zaplaceno na zálohách
Nedoplatek
Nová výše záloh

Nová výše záloh se poprvé platí za měsíc, ve kterém byl podán zdravotní pojišťovně přehled příjmů za minulý rok. Pokud jsou však stávající „dobíhající“ zálohy z loňska nižší než nové minimální zálohy 2 627 Kč (od 1. 1. 2022), je OSVČ povinna zvýšit své platby na novou minimální hranici již za měsíc leden.

Aktualizováno: 5. 1. 2022

Hodnocení webu

Hodnocení: 3,6
Počet hlasů: 27

Zdravotní pojištění OSVČ

Zdravotní pojištění osob zamostatně výdělečně činných činí 13,5 % z vyměřovacího základu, který představuje polovinu zisku. Jde tedy o 6,75 % ze zisku.

V případě, že je živnost hlavní činností, je OSVČ povinna hradit alespoň minimální pojistné, které od 1. ledna 2022 činí 2 627 Kč měsíčně. Pokud živnostník začníná podnikat, musí od začátku platit tuto minimální zálohu až do doby, kdy podá své zdravotní pojišťovně přehled příjmů za uplynulý rok, ze kterého se vypočítá výše záloh nových.

Přehled příjmů se podává do 30-ti dnů od podání přiznání k dani z příjmů, v nejzašším termínu tedy na konci dubna. Nová výše záloh se platí poprvé za měsíc, ve kterém byl přehled příjmů podán. Živnostník ale nikdy nemůže platit méně, než je výše minimálních záloh – k jejímu zvýšení dochází vždy k novému roku. Pokud tedy OSVČ platí minimální zálohy nebo se po novém roce jeho vypočtené zálohy ocitnou pod hranicí nových minimálních záloh, musí vyšší pojistné platit již za leden!

V případě živnosti vedlejší, kdy je OSVČ zároveň zaměstnancem, důchodcem, studentem atp. a kdy za ni tedy zdravotní pojištění hradí jiná instituce, pojistné hrazené OSVČ samou činí 6,75 % ze zisku bez ohledu na minimální zálohy. Začíná-li OSVČ s podnikáním, jako vedlejší činností, neplatí zpočátku – až do podání přehledu příjmů – zálohy žádné.

Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do osmého dne následujícího měsíce. Po podání přehledu příjmů je případný nedoplatek OSVČ povinna uhradit do osmi dnů, na vrácení případného přeplatku má pojišťovna dní třicet.

Související odkazy

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web „Vypočítej to“ využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace