Výpočet exekuce 2022

 • Online kalkulačka provádí výpočet výše exekučních srážek ze mzdy dle pravidel platných od 1. 4. 2022.
 • Níže pod kalkulačkou naleznete podrobný popis postupu určování výše srážek a odkaz na bezplatné dluhové poradny.

Kalkulačka

Zadejte průměrnou výši čisté měsíční mzdy


Zadejte počet vyživovaných osob


Mezi vyživované osoby se počítají nezaopatřené děti a manžel/ka, i pokud má vlastní příjem.

Jedná se o přednostní pohledávku?

Mezi přednostní pohledávky patří pohledávky na výživném, vůči státu, náhrady škod způsobených ublížením na zdraví a umyslnými trestnými činy.

Od 1. 1. 2022

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Platí pro příjmy vydělané od 1. 1. 2022, poprvé tedy pro mzdu za měsíc leden.

Do 31. 12. 2021

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Platí pro příjmy vydělané do 31. 12. 2021, naposledy tedy pro mzdu za měsíc prosinec.

Aktualizováno: 1. 4. 2022

Hodnocení webu

Hodnocení: 4,7
Počet hlasů: 34

Postup určování výše exekučních srážek ze mzdy

 • Srážky se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u běžných a přednostních pohledávek.
 • Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy.

1. Určení nezabavitelné částky

 • Nezabavitelná částka je dlužníkovi vyplacena celá bez jakýchkoliv srážek.
 • Výše nezabavitelné částky závisí na počtu počtu vyživovaných osob.
 • Mezi vyživované osoby se počítají nezaopatřené děti a manžel/ka, i pokud má vlastní příjem.
 • Celková nezabavitelná částka je součtem nezabavitelné částky jednotlivce (tj. dlužníka) a vyživovaných osob (v závislosti na jejich počtu).

Nezabavitelná částka jednotlice

8 298,75 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

2 766,25 Kč

2. Rozdělení zbytku čisté mzdy

 • Zbytek čisté mzdy se určí odečtením celkové nezabavitelné částky od čisté mzdy.
 • Zbytek čisté mzdy se porovná se stanoveným limitem, který činí:
22 130,— Kč
 • Pokud je zbytek čisté mzdy nižší než stanovený limit, rozdělí se na třetiny.
  • V případě, že se nejedná o přednostní pohledávku, jedna třetina se srazí a dvě třetiny se vyplatí dlužníkovi.
  • Pokud jde o přednostní pohledávku, srazí se dvě třetiny a dlužníkovi se vyplatí jedna třetina.
 • Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než stanovený limit, třetiny se určí z tohoto limitu a částka, o kterou zbytek čisté mzdy tento limit překračuje, se srazí celá. Třetiny mají stejné určení jako v předchozím případě.

Související odkazy

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web „Vypočítej to“ využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace