Výpočet exekuce 2022

 • Online kalkulačka provádí výpočet výše exekučních srážek ze mzdy dle pravidel platných od 1. 1. 2022.
 • Níže pod kalkulačkou naleznete podrobný popis postupu určování výše srážek a odkaz na bezplatné dluhové poradny.

Kalkulačka

Zadejte průměrnou výši čisté měsíční mzdy


Zadejte počet vyživovaných osob


Mezi vyživované osoby se počítají nezaopatřené děti a manžel/ka, i pokud má vlastní příjem.

Jedná se o přednostní pohledávku?

Mezi přednostní pohledávky patří pohledávky na výživném, vůči státu, náhrady škod způsobených ublížením na zdraví a umyslnými trestnými činy.

Od 1. 1. 2022

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Platí pro příjmy vydělané od 1. 1. 2022, poprvé tedy pro mzdu za měsíc leden.

Do 31. 12. 2021

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Platí pro příjmy vydělané do 31. 12. 2021, naposledy tedy pro mzdu za měsíc prosinec.

Aktualizováno: 5. 1. 2022

Hodnocení webu

Hodnocení: 4,7
Počet hlasů: 32

Postup určování výše exekučních srážek ze mzdy

 • Srážky se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u běžných a přednostních pohledávek.
 • Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy.

1. Určení nezabavitelné částky

 • Nezabavitelná částka je dlužníkovi vyplacena celá bez jakýchkoliv srážek.
 • Výše nezabavitelné částky závisí na počtu počtu vyživovaných osob.
 • Mezi vyživované osoby se počítají nezaopatřené děti a manžel/ka, i pokud má vlastní příjem.
 • Celková nezabavitelná částka je součtem nezabavitelné částky jednotlivce (tj. dlužníka) a vyživovaných osob (v závislosti na jejich počtu).

Nezabavitelná částka jednotlice

Od
1. 1. 20228 006,25
1. 1. 20217 872,75

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

Od
1. 1. 20222 668,75
1. 1. 20212 624,25

2. Rozdělení zbytku čisté mzdy

 • Zbytek čisté mzdy se určí odečtením celkové nezabavitelné částky od čisté mzdy.
 • Zbytek čisté mzdy se porovná se stanoveným limitem, který činí:
Od
1. 1. 202221 350,—
1. 1. 202120 994,—
 • Pokud je zbytek čisté mzdy nižší než stanovený limit, rozdělí se na třetiny.
  • V případě, že se nejedná o přednostní pohledávku, jedna třetina se srazí a dvě třetiny se vyplatí dlužníkovi.
  • Pokud jde o přednostní pohledávku, srazí se dvě třetiny a dlužníkovi se vyplatí jedna třetina.
 • Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než stanovený limit, třetiny se určí z tohoto limitu a částka, o kterou zbytek čisté mzdy tento limit překračuje, se srazí celá. Třetiny mají stejné určení jako v předchozím případě.

Související odkazy

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web „Vypočítej to“ využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace