☰ menu
Vypočítej to

Obsah a obvod rovnostranného trojúhelníku

rovnostranný trojúhelník

rovnostranný trojúhelník ko ro kv rv v v v 60° 60° 60° A B C a a a S'
astrana
vvýška
kokružnice opsaná
kvkružnice vepsaná
ropoloměr (kružnice opsaná)
rvpoloměr (kružnice vepsaná)
S'střed

Kalkulačka

Zvolte jednotky

Zadejte 1 hodnotu

strana

a =

výška

v =

kružnice opsaná (poloměr)

ro =

kružnice vepsaná (poloměr)

rv =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrouhlit na desetinné místo

Postup výpočtu

Vzorce

rovnostranný trojúhelník

obsah
$$ S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 $$
obvod
$$ o = 3 \cdot a $$
kružnice opsaná (poloměr)
$$ r_o = \frac{a}{\sqrt{3}} $$
kružnice vepsaná (poloměr)
$$ r_v = \frac{\sqrt{3}}{6} a $$
výška
$$ \begin{aligned} v &= \frac{\sqrt{3}}{2} a \\ \\ v &= r_o + r_v \end{aligned} $$

Uživatelské hodnocení

3,9/5 (44×)

X