Příspěvek na bydlení 2022

  • Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník, nájemník nebo podnájemník bytu, osoba užívající byt na základě věcného břemene, případně vlastník rekreačního objektu, který jej užívá k trvalému bydlení, pokud:
    • náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35 %) příjmu domácnosti,
    • 30 % (v Praze 35 %) příjmu domácnosti není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
  • Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny tabulkově dle velikosti obce a počtu členů domácnosti.
  • Do nákladů na bydlení se počítá nájem a výdaje spojené s užíváním bytu (platby za energie, vodu, svoz odpadu atp.).
  • Pro posuzování nároku a výše příspěvku na bydlení se berou v potaz průměrné náklady za předchozí kalendářní čtvrtletí.
  • O příspěvek na bydlení se žádá na úřadu práce.

Kalkulačka

Zadejte počet osob žijících v domácnosti

dospělí
děti do 6 let
děti ve věku 6 – 15 let
studenti ve věku 15 – 25 let

Zvolte typ bydlení a velikost obce

Typ bydlení

Velikost obce

Zadejte průměrné měsíční náklady na bydlení za minulé kalendářní čtvrtletí

nájem 1)
elektřina
plyn
vodné-stočné 2)
odvoz odpadu 2)
ostatní 3)

1) zadejte pouze v případě nájemního bydlení.
2) pokud bylo placeno v minulém kalendářním čtvrtletí.
3) Započítávají se náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou.

Používáte k vytápění tuhá paliva?

Zadejte výši čistého měsíčního příjmu domácnosti


Posuzuje se průměrný měsíční příjem z příjmů za minulé kalendářní čtvrtletí.

Příspěvek na bydlení:

Aktualizováno: 1. 4. 2022

Hodnocení webu

Hodnocení: 3,8
Počet hlasů: 28

Související odkazy

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web „Vypočítej to“ využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace