☰ menu
Vypočítej to

Obsah a obvod šestiúhelníku

šestiúhelník

šestiúhelník ko kv ro rv 120° 30° A B C D E F a a a a a a S'
astrana
kokružnice opsaná
kvkružnice vepsaná
ropoloměr (kružnice opsaná)
rvpoloměr (kružnice vepsaná)
S'střed

Kalkulačka

Zvolte jednotky

Zadejte 1 hodnotu

strana

a =

kružnice opsaná (poloměr)

ro =

kružnice vepsaná (poloměr)

rv =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrouhlit na desetinné místo

Postup výpočtu

Vzorce

šestiúhelník

obsah
$$ S = \frac{3 \cdot\sqrt{3}}{2} a^2 $$
obvod
$$ o = 6 \cdot a $$
kružnice opsaná (poloměr)
$$ r_o = a $$
kružnice vepsaná (poloměr)
$$ r_v = \frac{\sqrt{3}}{2} a $$

Uživatelské hodnocení

4,3/5 (90×)

X