Sociální pojištění OSVČ 2021/2022

 • Sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 14,6 % ze zisku.
 • Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí:
  od podání
  přehledu
  příjmů
  za rok
  hlavní
  činnost
  (Kč)
  vedlejší
  činnost
  (Kč)
  20222 8411 137
  20212 5881 036
  20202 5441 018
  a je splatná v průběhu měsíce, za který se platí.
 • Přehled příjmů za minulý rok je nutno České správě sociálního zabezpečení podat do konce dubna.

Kalkulačka

Využíváte výdajové paušály?

Zvolte výši výdajového paušálu

Zadejte příjmy za rok 2021

Zadejte zisk za rok 2021

Provozoval/a jste v roce 2021 hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Platil/a jste v roce 2021 zálohy na sociální pojištění?

Zvolte „ne“, pokud vám pro rok 2021 při vedlejší činnosti nevznikla povinnost platit zálohy na sociální pojištění.

Kolik měsíců jste v roce 2021 provozoval/a živnost?

Provozoval/a jste živnost po celý rok 2021?

Jaký typ živnosti jste v jednotlivých měsících roku 2021 vykonával/a?

měsíchlavní činnostvedlejší činnostžádná
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

V roce 2022 budete vykonávat činnost:

Ve kterém měsíci jste podal/a na ČSSZ přehled příjmů za rok 2020?

Platil/a jste po celý rok 2021 minimální výši záloh?

Kolik jste zaplatil/a na zálohách na zdravotní pojištění roku 2021?

Zadejte výši měsíčních záloh nebo celkovou sumu zaplacenou za rok

Měsíční zálohy

obdobíměsíční záloha
od počátku roku do
poté do konce roku

Předvyplněna je výše minimálních záloh.

Celkek zaplaceno za rok 2021

Sociální pojištění 2021

Výše SP za rok 2021
Zaplaceno na zálohách
Nedoplatek
Nová výše záloh

Nová výše záloh se poprvé platí za měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém byl podán na správu sociálního zabezpečení přehled příjmů za minulý rok. Pokud byl tedy přehled podán např. v dubnu, nová výše se platí poprvé za květen a je spatná 1. – 31. května.

Aktualizováno: 5. 1. 2022

Hodnocení webu

Hodnocení: 4,4
Počet hlasů: 11

Sociální pojištění OSVČ

Sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 29,2 % z vyměřovacího základu, který činí polovinu zisku. Sociální pojištění živnostníků tedy je 14,6 % ze zisku. Na rozdíl od zdravotního je sociální pojištění zastropováno – maximální vyměřovací základ byl pro rok 2021 stanoven čáskou 1 701 168 Kč (pro rok 2022 bude činit 1 867 728 Kč).

V případě, že živnost představuje hlavní činnost, je OSVČ povinna hradit alespoň minimální měsíční zálohy, které jsou pro rok 2022 stanoveny na 2 841 Kč. Nová výše záloh se začíná platit po podání přehledu příjmů České správě sociálního zabezpečení, které je nutno odevzdat do 30-ti dní od termínu pro podání přiznání k dani z příjmů – tedy v nejzašším termínu do konce dubna. To platí i v případě, že OSVČ hradí minimální zálohy – nemusí tedy, na rozdíl od zdravotního pojištění, platit vyšší částku už od ledna.

Pokud se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, kdy je OSVČ zároveň zaměstnancem, studentem, důchodcem atp. a kdy za ni tedy sociální pojištění hradí zaměstnavatel či stát, jsou minimální zálohy pro rok 2022 stanoveny částkou 1 137 Kč. Při vedlejší činnosti se však sociální pojištění platí pouze v případě, že zisk za uplynulý rok překročil 85 058 Kč (pro rok 2022 bude tato hranice činit 93 387 Kč). Podud OSVČ s vedlejší činností začíná, neplatí zpočátku na sociální pojištění nic, to se změní pouze v případě, když její roční zisk překročí stanovenou hranici.

Zálohy na sociální pojištění jsou splatné od prvního do posledního dne měsíce, za který se záloha platí.

Související odkazy

Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web „Vypočítej to“ využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace