☰ menu
Vypočítej to

Sociální pojištění OSVČ

Kalkulačka 2022/2023

Využíváte výdajové paušály?

Zvolte výši výdajového paušálu

Zadejte příjmy za rok 2022

Provozoval/a jste v roce 2022 hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Provozoval/a jste živnost po celý rok 2022?

Ve kterém měsíci jste podal/a na ČSSZ přehled příjmů za rok 2021?

Platil/a jste po celý rok 2022 minimální výši záloh?

Aktualizováno: 3. 1. 2023

Sociální pojištění OSVČ

Sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 29,2 % z vyměřovacího základu, který činí polovinu zisku. Sociální pojištění živnostníků tedy je 14,6 % ze zisku. Na rozdíl od zdravotního je sociální pojištění zastropováno – maximální vyměřovací základ byl pro rok 2022 stanoven čáskou 1 867 728 Kč (pro rok 2023 bude činit 1 935 552 Kč).

V případě, že živnost představuje hlavní činnost, je OSVČ povinna hradit alespoň minimální měsíční zálohy, které jsou pro rok 2023 stanoveny na 2 944 Kč. Nová výše záloh se začíná platit po podání přehledu příjmů České správě sociálního zabezpečení, které je nutno odevzdat do 30-ti dní od termínu pro podání přiznání k dani z příjmů – tedy v nejzašším termínu do konce dubna. To platí i v případě, že OSVČ hradí minimální zálohy – nemusí tedy, na rozdíl od zdravotního pojištění, platit vyšší částku už od ledna.

Pokud se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, kdy je OSVČ zároveň zaměstnancem, studentem, důchodcem atp. a kdy za ni tedy sociální pojištění hradí zaměstnavatel či stát, jsou minimální zálohy pro rok 2023 stanoveny částkou 1 178 Kč. Při vedlejší činnosti se však sociální pojištění platí pouze v případě, že zisk za uplynulý rok překročil 93 387 Kč (pro rok 2023 bude tato hranice činit 96 777 Kč). Podud OSVČ s vedlejší činností začíná, neplatí zpočátku na sociální pojištění nic, to se změní pouze v případě, když její roční zisk překročí stanovenou hranici.

Zálohy na sociální pojištění jsou splatné od prvního do posledního dne měsíce, za který se záloha platí.

Související odkazy

Uživatelské hodnocení

4,6/5 (16×)

X