☰ menu
Vypočítej to

Sociální pojištění OSVČ

Kalkulačka 2023/2024

Využíváte výdajové paušály?

Zvolte výši výdajového paušálu

Zadejte příjmy za rok 2023

Provozoval/a jste v roce 2023 hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Provozoval/a jste živnost po celý rok 2023?

Ve kterém měsíci jste podal/a na ČSSZ přehled příjmů za rok 2022?

Platil/a jste po celý rok 2023 minimální výši záloh?

Aktualizováno: 3. 1. 2024

Sociální pojištění OSVČ

Sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 29,2 % z vyměřovacího základu, který činí polovinu zisku. Sociální pojištění živnostníků tedy je 14,6 % ze zisku. Na rozdíl od zdravotního je sociální pojištění zastropováno – maximální vyměřovací základ byl pro rok 2023 stanoven čáskou 1 935 552 Kč (pro rok 2024 bude činit 2 110 416 Kč).

V případě, že živnost představuje hlavní činnost, je OSVČ povinna hradit alespoň minimální měsíční zálohy, které jsou pro rok 2024 stanoveny na 3 852 Kč. Nová výše záloh se začíná platit po podání přehledu příjmů České správě sociálního zabezpečení, které je nutno odevzdat do 30-ti dní od termínu pro podání přiznání k dani z příjmů – tedy v nejzašším termínu do konce dubna. To platí i v případě, že OSVČ hradí minimální zálohy – nemusí tedy, na rozdíl od zdravotního pojištění, platit vyšší částku už od ledna.

Pokud se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, kdy je OSVČ zároveň zaměstnancem, studentem, důchodcem atp. a kdy za ni tedy sociální pojištění hradí zaměstnavatel či stát, jsou minimální zálohy pro rok 2024 stanoveny částkou 1 413 Kč. Při vedlejší činnosti se však sociální pojištění platí pouze v případě, že zisk za uplynulý rok překročil 96 777 Kč (pro rok 2024 bude tato hranice činit 105 520 Kč). Podud OSVČ s vedlejší činností začíná, neplatí zpočátku na sociální pojištění nic, to se změní pouze v případě, když její roční zisk překročí stanovenou hranici.

Zálohy na sociální pojištění jsou splatné od prvního do posledního dne měsíce, za který se záloha platí.

Související odkazy

Uživatelské hodnocení

4,3/5 (30×)

X