☰ menu
Vypočítej to

Mnohočleny

Vzorce

Vytýkání před závorku

$$ ab + ac = a\cdot\left(b + c\right) $$

Vzorce pro rozklad mnohočlenů

$$ \begin{aligned} & \left(a + b\right)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ \\ & \left(a - b\right)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ \\ & a^2 - b^2 = \left(a - b\right)\cdot\left(a + b\right) \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} & \left(a + b\right)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ \\ & \left(a - b\right)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\ \\ & a^3 + b^3 = \left(a + b\right)\cdot\left(a^2 - ab + b^2\right) \\ \\ & a^3 - b^3 = \left(a - b\right)\cdot\left(a^2 + ab + b^2\right) \end{aligned} $$

Uživatelské hodnocení

4,0/5 (121×)

X