☰ menu
Vypočítej to

Vlastnosti funkcí

y = f(x)
x, y – proměnné
x – argument funkce
y – funkční hodnota

1. Definiční obor

2. Obor hodnot

Příklad

Monotonnost funkce
D(f)H(f)
f1(–4; 4〉 (–2; 3〉
f2(–∞; +∞){–3}
f3(–∞; +∞)〈–1; +∞)

3. Monotonnost funkce

Příklad

Monotonnost funkce

4. Prostá funkce

Příklad

Prostá funkce

5. Sudá funkce

Příklad

Sudá funkce

6. Lichá funkce

Příklad

Lichá funkce

7. Omezená funkce

8. Extrémy funkce

Příklad

Extrémy funkce

9. Periodicita

Příklad

Periodická funkce

10. Inverzní funkce

Příklad

Inverzní funkce

Inverzní funkce

Uživatelské hodnocení

4,5/5 (42×)

X