Příspěvek na bydlení

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce, který má v bytě trvalé bydliště, jestliže:

  • náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35 %) příjmu domácnosti
  • 30 % (v Praze 35 %) příjmu domácnosti není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny tabulkově dle velikosti obce a počtu členů domácnosti (vizte zde). Do nákladů na bydlení se počítá nájem a výdaje spojené s užíváním bytu (platby za energie, vodu, svoz odpadu atp.). Pro posuzování nároku a výše příspěvku na bydlení se berou v potaz průměrné náklady za předchozí kalendářní čtvrtletí. O příspěvek se žádá na úřadu práce příslušném dle trvalého bydliště.

Kalkulačka

Zadejte počet osob žijících v domácnosti

dospělí
děti do 6 let
děti ve věku 6 – 15 let
studenti ve věku 15 – 25 let

Zvolte typ bydlení a velikost obce

Typ bydlení
Velikost obce

Zadejte měsíční náklady na bydlení

nájem *
elektřina
plyn
vodné-stočné **
odvoz odpadu **
ostatní ***

* zadejte pouze v případě nájemního bydlení.
** pokud bylo placeno v minulém kalendářním čtvrtletí.
*** Započítávají se náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou.

Používáte k vytápění tuhá paliva?

Zadejte výši čistého měsíčního příjmu domácnosti


Posuzuje se průměrný příjem za minulé kalendářní čtvrletí včetně příspěvku na děti a rodičovského příspěvku.

Příspěvek na bydlení:

Související odkazy

Aktualizováno 3. 1. 2019 dle pravidel pro rok 2019.
Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web »Vypočítej to« využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace

Nemáte rádi reklamy? My také ne, ale příjmy z reklamy umožňují provoz našich internetových stránek a bezplatné poskytování služeb našim návštěvníkům. Zvažte prosím, zda nezrušíte blokování reklam na tomto webu. Děkujeme.