Sociální pojištění OSVČ

  • Sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 14,6 % ze zisku.
  • Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí do podání přehledu příjmů za rok 2018:
    • při hlavní činnosti 2 189 Kč, po podání přehledu 2 388 Kč
    • při vedlejší činnosti 876 Kč, po podání přehledu 955 Kč. Pokud příjmy za rok 2018 nepřekročily 71 950 Kč, nemusí se sociální pojištění hradit vůbec.
  • Přehled příjmů se České správě sociální zabezpečení odvezdává do 30-ti dnů od termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, nejdéle tedy do konce dubna.

Kalkulačka

Zadejte zisk nebo (v případě, že využíváte výdajové paušály) příjmy za rok 2018

 Kč
Sazba výdajového paušálu

Provozujete hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Platby v roce 2018

Zadejte výši měsíčních záloh nebo celkovou sumu zaplacenou na sociální pojištění

ObdobíMěsíční záloha
leden –
poté do konce roku

Předvyplněny jsou hodnoty minimálních záloh na sociální pojištění.

Celkem zaplaceno za rok 2018:
Živnost byla v roce 2018 provozována měsíců.
Výše SP za rok 2018
Zaplaceno na zálohách
Nedoplatek
Nová výše záloh *

* Nová výše záloh se poprvé platí za měsíc, ve kterém byl podán přehled příjmů za minulý rok.

Sociální pojištění OSVČ

Sociální pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 29,2 % z vyměřovacího základu, který činí polovinu zisku. Sociální pojištění živnostníků tedy je 14,6 % ze zisku. Na rozdíl od zdravotního je sociální pojištění zastropováno – maximální vyměřovací základ je stanoven čáskou 1 569 552 Kč.

V případě, že živnost představuje hlavní činnost, je OSVČ povinna hradit alespoň minimální měsíční zálohy, které jsou pro rok 2019 stanoveny na 2388 Kč. Nová výše záloh se začíná platit po podání přehledu příjmů České správě sociálního zabezpečení, které je nutno odevzdat do 30-ti dní od termínu pro podání přiznání k dani z příjmů – tedy v nejzašším termínu do konce dubna. To platí i v případě, že OSVČ hradí minimální zálohy – nemusí tedy, na rozdíl od zdravotního pojištění, platit vyšší částku už od ledna.

Pokud se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, kdy je OSVČ zároveň zaměstnancem, studentem, důchodcem atp. a kdy za ni tedy sociální pojištění hradí zaměstnavatel či stát, jsou minimální zálohy pro rok 2018 stanoveny částkou 955 Kč. Při vedlejší činnosti se však sociální pojištění platí pouze v případě, že zisk za uplynulý rok překročil 71 950 Kč. Podud OSVČ s vedlejší činností začíná, neplatí zpočátku na sociální pojištění nic, to se změní pouze v případě, když její roční zisk překročí stanovenou hranici.

Od 1. ledna 2019 jsou zálohy na sociální pojištění splatné od prvního do posledního dne měsíce, za který se záloha platí.

Související odkazy

Aktualizováno 8. 1. 2019 dle pravidel pro rok 2019.
Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web »Vypočítej to« využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace

Nemáte rádi reklamy? My také ne, ale příjmy z reklamy umožňují provoz našich internetových stránek a bezplatné poskytování služeb našim návštěvníkům. Zvažte prosím, zda nezrušíte blokování reklam na tomto webu. Děkujeme.