Výpočet exekuce

Online kalkulačka provádí výpočet výše exekučních srážek ze mzdy. Níže pod kalkulačkou naleznete podrobný popis postupu určování výše srážek a odkaz na bezplatné dluhové poradny.

Odkaz níže je placená reklama. Seznam bezplatných dluhových poraden naleznete zde.

Kalkulačka

Zadejte průměrnou výši čisté měsíční mzdy


Můžete využít kalkulačku pro výpočet čisté mzdy.

Zadejte počet vyživovaných osob


Mezi vyživované osoby se počítají nezaopatřené děti a manžel/ka, i pokud má vlastní příjem.

Jedná se o přednostní pohledávku?

Mezi přednostní pohledávky patří pohledávky na výživném, vůči státu, náhrady škod způsobených ublížením na zdraví a umyslnými trestnými činy.

Odkaz níže je placená reklama. Seznam bezplatných dluhových poraden naleznete zde.

Změna od 1. 6. 2019

Od 1. června 2019 se nařízením vlády mění hranice, nad kterou se po odečtení nezabavitelné částky sráží veškerý zbylý příjem. Tato částka se zdvojnásobuje z původních 9 643 Kč na 19 286 Kč (podrobnější popis vizte níže).

Lépe vydělávajícím dlužníkům bude tedy vyplacena oproti předešlému období větší část mzdy. Podle nových pravidel se bude postupovat u příjmů za práci odvedenou v červnu – projeví se tedy poprvé na červencové výplatě. Pro možné porovnání uvádíme výpočty podle starých i nových pravidel.

Od 1. 6. 2019

Srážky ze mzdy
Vyplacená mzda

Do 1. 6. 2019

Srážky ze mzdy
Vyplacená mzda

Odkaz níže je placená reklama. Seznam bezplatných dluhových poraden naleznete zde.

Postup určování výše exekučních srážek ze mzdy

Srážky se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u běžných a přednostních pohledávek. Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy.

Nejdříve se stanoví nezabavitelná částka, ta činí na dlužníka 6 428,67 Kč; na každou vyživovanou osobu – mezi které se počítá i manžel/ka, a to i v případě, že má vlastní příjem – se k této částce přičítá 1 607,17 Kč. Celková nezabavitelná částka se odečte od výše čisté mzdy, tím se určí tzv. zbytek čisté mzdy.

Je-li tento zbytek nižší než 19 286 Kč, vydělí se třemi. Pokud není na dlužníka vedena exekuce kvůli přednostním pohedávkám, srážka činí třetinu a dvě třetiny jsou dlužníkovi ponechány. Čelí-li dlužník exekuci kvůli přednostním pohledávkám, jsou mu strženy dvě třetiny. Třetina musí být dlužníkovi ponechána.

Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 19 286 Kč, je částka, o kterou zbytek tuto hranici přesahuje zabavena celá a třetiny se určí z 19 286 Kč. Ty mají stejné určení jako v prvním případě.

Související odkazy

Aktualizováno 12. 6. 2019 dle pravidel pro rok 2019.
Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Reklama

Web »Vypočítej to« využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace

Nemáte rádi reklamy? My také ne, ale příjmy z reklamy umožňují provoz našich internetových stránek a bezplatné poskytování služeb našim návštěvníkům. Zvažte prosím, zda nezrušíte blokování reklam na tomto webu. Děkujeme.