Zdravotní pojištění OSVČ

  • Zdravotní pojištění osob samostaně výdělečně činných představuje 6,75 % ze zisku.
  • Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění (při hlavní činnosti) činí od 1. ledna 2019 Kč 2208,—.
  • Přehled příjmů se zdravotní pojišťovně odvezdává do 30-ti dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmů, nejdéle tedy do konce dubna.

Kalkulačka

Zadejte zisk nebo (v případě, že využíváte výdajové paušály) příjmy za rok 2018

Sazba výdajového paušálu

Provozujete hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost?

Platby v roce 2018

Platil/a jste po celý rok 2018 minimální výši měsíčních záloh na zdravotní pojištění 2 024 Kč?

Zadejte výši měsíčních záloh nebo celkovou sumu zaplacenou na zdravotní pojištění

ObdobíMěsíční záloha
leden –
poté do konce roku
Celkem zaplaceno za rok 2018:
Živnost byla v roce 2018 provozována měsíců.
Výše ZP za rok 2018
Zaplaceno na zálohách
Nedoplatek
Nová výše záloh *

* Nová výše záloh se poprvé platí za měsíc, ve kterém byl podán zdravotní pojišťovně přehled příjmů za minulý rok. Pokud jsou však stávající »dobíhající« zálohy z loňska nižší než nové minimální zálohy 2208 Kč (od 1. 1. 2019), je OSVČ povinna zvýšit své platby na novou minimální hranici již za měsíc leden.

Zdravotní pojištění OSVČ

Zdravotní pojištění osob zamostatně výdělečně činných činí 13,5 % z vyměřovacího základu, který představuje polovinu zisku. Jde tedy o 6,75 % ze zisku.

V případě, že je živnost hlavní činností, je OSVČ povinna hradit alespoň minimální pojistné, které od 1. ledna 2019 činí 2208 Kč měsíčně. Pokud živnostník začníná podnikat, musí od začátku platit tuto minimální zálohu až do doby, kdy podá své zdravotní pojišťovně přehled příjmů za uplynulý rok, ze kterého se vypočítá výše záloh nových.

Přehled příjmů se podává do 30-ti dnů od podání přiznání k dani z příjmů, v nejzašším termínu tedy na konci dubna. Nová výše záloh se platí poprvé za měsíc, ve kterém byl přehled příjmů podán. Živnostník ale nikdy nemůže platit méně, než je výše minimálních záloh – k jejímu zvýšení dochází vždy k novému roku. Pokud tedy OSVČ platí minimální zálohy nebo se po novém roce jeho vypočtené zálohy ocitnou pod hranicí nových minimálních záloh, musí vyšší pojistné platit již za leden!

V případě živnosti vedlejší, kdy je OSVČ zároveň zaměstnancem, důchodcem, studentem atp. a kdy za ni tedy zdravotní pojištění hradí jiná instituce, pojistné hrazené OSVČ samou činí 6,75 % ze zisku bez ohledu na minimální zálohy. Začíná-li OSVČ s podnikáním, jako vedlejší činností, neplatí zpočátku – až do podání přehledu příjmů – zálohy žádné.

Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do osmého dne následujícího měsíce. Po podání přehledu příjmů je případný nedoplatek OSVČ povinna uhradit do osmi dnů, na vrácení případného přeplatku má ovšem pojišťovna dní třicet.

Související odkazy

Aktualizováno 8. 1. 2019 dle pravidel pro rok 2019.
Rádi obdržíme vaše náměty a připomínky.
info@vypocitejto.cz
Provozuje od roku 2013 Adam Kašpárek, IČ: 02394260.
calculat.org TOPlisttop

Web »Vypočítej to« využívá k poskytování služeb soubory cookies.

Další informace

Nemáte rádi reklamy? My také ne, ale příjmy z reklamy umožňují provoz našich internetových stránek a bezplatné poskytování služeb našim návštěvníkům. Zvažte prosím, zda nezrušíte blokování reklam na tomto webu. Děkujeme.